English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Байгууллага үүсгэн байгуулах (107)   

Хэрэгцээт файлууд (115)   

Гэрээний загварууд (80)  

Маягтууд (124)   

Статистик (11)
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэх тооцоо (ТТ-02 в)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (565) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 б)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (327) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 а)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (165) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан TT23
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (249) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан иргэний орлогын албан татварын тайлан TT14
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (155) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жишиг татварын тайлан TT07
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (281) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ TT05(8)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (167) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (146) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (190) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Газрын төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT20
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (282) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тайлан 1999.06.01 TT19
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (104) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT18
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (110) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Рашаан , ус ашигласны төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT17
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (140) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ ашигласны төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT16
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (119) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тайлан 2002.06.28 TT22
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (131) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашгийн тайлан 2001.06.28 TT21
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (110) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашгийн тайлан 2001.06.28 TT21
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (104) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ногдуулалт , төлөлтийг баталгаажуулсан акт ТТ-04 2000-12-22
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (193) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан TT13.
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (187) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
АРХИ, ДАРСНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТАЙЛАН TT05(5)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (117) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
АРХИ, ДАРС, ПИВО, ШИМИЙН АРХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН TT05(4)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (103) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
СПИРТИЙН ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН TT05(3)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (110) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ТАМХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР, ТҮҮНИЙ ТЭМДГИЙН ТАЙЛАН TT05(2)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (130) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-15
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (249) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (ТТ-12-1) шинэ
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (190) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 11
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (1225) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт нөхөх заавар
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (150) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан 15b. xlsx.
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (203) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан 15a. xlsx.
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (146) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт TT-24(2), TT-24(3)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (195) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт TT-24(1), TT-24(4)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (116) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан / маягт ХТТ-04 /
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (203) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт /ТТ-10/
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (124) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
“Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ” ТТ-11(1)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (488) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (333) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгэгдээгүй этгээдийн суутгасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-03б, нөхөх заавар
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (151) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-03а, нөхөх заавар
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (436) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (ТТ- 11(2))
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (204) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (ТТ-13)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (125) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (УТОХГ-тай харилцдагаас бусад аж ахуйн нэгжид зориулагдсан)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (214) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (зөвхөн Улсын төсвийн орлого, хяналтын газартай харилцагч аж ахуйн нэгжид зориулагдсан)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (184) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Тайлангийн маягт батлах тухай (TT-11(2)) №493
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (247) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Тайлангийн маягт батлах тухай (TT0-2, ТТ0-13) №492
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (149) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Архи, дарс, пиво, шимийн архины онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ- 05(4)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (114) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ТТ02 маягт (2012.492.I)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (198) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн албан татвар, хураамжийн тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (102) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (103) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (107) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлан ТТ-25
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (136) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
"Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан ТТ- 12" маягтын 13, 14, 15, 16 дугаар мөрүүдийг нөхөх заавар
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (134) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын мэдээ (TT-12 маягтын хавсралт)
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (151) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (295) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /ганц гишүүнтэй/
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (1746) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /олон гишүүнтэй/
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (857) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ХХК-ийн Эхлэлтийн тайлан тэнцэл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (1087) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ХХК-д хувь нийлүүлсэн эд хөрөнгийн хэмжээ
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (175) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Төрийн бус байгууллагын үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (348) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Удирдах зөвлөлийн тогтоол
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (219) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ХХК-ийг үүсгэн байгуулах тогтоол
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (269) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (246) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (117) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг, улсын бүртгэлийн жагсаалтад агуулагдаж байгаа мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (171) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (126) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан мэдэгдэл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (109) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх шийдвэр
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (135) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх аж ахуйн нэгжийн хүсэлт
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (159) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх иргэний хүсэлт
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (126) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан мэдэгдэл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (109) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн бүртгэл
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (121) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг бүртгэлээс хасах шийдвэр
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (100) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ТТБ-ийн дүрэм
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (226) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
сан байгуулах дүрэм
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (194) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
XXK-ийг үүсгэн байгуулах шийдвэр
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (240) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ХХК тогтоол
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (231) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ТТБ У БСХ
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (136) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ТТБ
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (220) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
сан байгуулах
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (147) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
олон гишүүнтэй ххк
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (168) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
эхлэлтийн тайлан
Нэмэгдсэн: 2013.03.20 | Татагдсан тоо: (478) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЖУРНАЛ
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (378) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ерөнхий журнал
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (614) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
БОРЛУУЛАЛТЫН ЖУРНАЛ
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (343) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛИЙН ТОВЧОО
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (492) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
АВЛАГЫН ДАНСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (281) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
БЭЛЭН МӨНГӨ ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ НХМаягт МХ 3
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (1063) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт НХМаягт МХ 3
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (582) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт НХМаягт МХ 2
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (485) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №_____ НХМаягт БМ-3
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (961) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
НХМаягт БМ-2 ОРЛОГЫН БАРИМТ №______
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (402) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
КАССЫН ОРЛОГЫН ОРДЕР НХМаягт БМ-3
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (1684) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Нэхэмжлэх НХМаягт Т-1
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (3778) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
TT-02 mayagt 2012.492.I shihe mayagt
Нэмэгдсэн: 2012.10.17 | Татагдсан тоо: (358) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан, тодруулгыг бэлтгэх заавар
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (893) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны жагсаалт
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (376) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, үндсэн хөрөнгө хүлээн авах баримт, үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах баримт, үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх баримт, үндсэн хөрөнгийг дагалдах хуудас
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (1054) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Цагийн тооцоо, ажлын даалгавар, ажлын даалгаврын нэгтгэл, цалингийн тооцооны карт, цалингийн урьдчилгаа, цалин олгох хүснэгт
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (1501) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Орлогын баримт, зарлагын баримт, бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл, гүйлгээний тайлан, тооллогын баталгаа
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (3308) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Авлагын дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл, ерөнхий журнал, ерөнхий данс, журналын товчоо, худалдан авалтын журнал
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (734) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Борлуулалтын журнал
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (499) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Тооцоо акт, эд хөрөнгийн тооллогын бүртгэл, бараа материалын тайлан, эд хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл, бараа материалын дэлгэрэнгүй бүртгэл.
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (1545) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн сарын тайлан
Нэмэгдсэн: 2012.06.15 | Татагдсан тоо: (1691) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж
Нэмэгдсэн: 2012.06.15 | Татагдсан тоо: (1132) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгосон жагсаалт
Нэмэгдсэн: 2012.06.15 | Татагдсан тоо: (765) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
маягт - Ажил олгогчийн ажиллаж буй даатгуулагчдын сард ногдуулах нийгмийн даатгалын шимтгэл хураамж тєлєлтийн тооцооны хуудас
Нэмэгдсэн: 2012.06.15 | Татагдсан тоо: (563) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
аялал жуулчлалын статистик. 2010 оны Статистик мэдээлэл
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (178) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
аялал жуулчлалын статистик. 2011 онд Монголд ирсэн жуулчдын тоог өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан мэдээ
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (192) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
аялал жуулчлалын статистик. Монголд ирж буй гадаадын зорчигчдын аяллын зорилго (2008, 2009)
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (163) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
аялал жуулчлалын статистик. 1996 – 2009 оны Аялал жуулчлалын салбарын орлого
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (191) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ажлаас халахад хэрэглэх шалгах жагсаалт ба ажлаас гарах ярилцлагын маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (335) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ажлын гүйцэтгэлийн талаар мэдэгдэл гаргах маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (422) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Дүрэм журам батлах тухай МУГЕГ-ын даргын тушаал
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (202) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ҮТЕГ-ын даргын 129 дугаар тушаалын хавсралт маягтууд
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (382) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Худалдан авагчдад зориулсан үйлчилгээний авах арга хэмжээний маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (221) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Банкны дансны хуулгаа сар бүр нийлэх маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (345) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Худалдан авагчийн сэтгэл ханамжийг судлах маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (330) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Тодорхойлолтыг шалган баримтжуулах маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (244) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Ажилтны сахилгын арга хэмжээний маягт
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (346) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Банкны зээлийн өргөдөл болон хянан үзэх маягтын загвар
Нэмэгдсэн: 2012.06.14 | Татагдсан тоо: (291) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
АЖИЛЛАГСАДТАЙ ХИЙХ ТООЦООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (882) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ЭД ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛ
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (1517) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №_____
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (2458) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (913) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Маягт, заавар батлах тухай
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (1149) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягтыг хөтлөх аргачлал
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (2382) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
 
Нэхэмжлэх НХМаягт Т-1
Нэмэгдсэн: 2013.03.05 | Татагдсан тоо: (3778) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Орлогын баримт, зарлагын баримт, бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл, гүйлгээний тайлан, тооллогын баталгаа
Нэмэгдсэн: 2012.06.27 | Татагдсан тоо: (3308) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №_____
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (2458) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягтыг хөтлөх аргачлал
Нэмэгдсэн: 2010.07.20 | Татагдсан тоо: (2382) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /ганц гишүүнтэй/
Нэмэгдсэн: 2013.03.28 | Татагдсан тоо: (1746) | Дэлгэрэнгүй унших | Татах
 
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats