English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
» ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ: ЗАРИМ ГИШҮҮД НЬ БҮРЭН ХАРИУЦЛАГАТАЙ НӨХӨРЛӨЛ
 
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ: ЗАРИМ ГИШҮҮД НЬ БҮРЭН ХАРИУЦЛАГАТАЙ НӨХӨРЛӨЛ
№ Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд
хандах этгээд
Тухайн этгээдэд хандахдаа авч
очих баримт бичиг
1
Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
өргөдөл /УБ-03/, 3 хувь, гарын үсгийн хэв
маягийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх
Өргөдлөө бичсэний дараа Нотариатад
хандана Өргөдөл, иргэний үнэмлэх
2 Хуулийн этгээдийн нэрийн
баталгаажуулалтын хуудас /УБ-09/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, 4-5
оноосон нэрийн санал, ₮1200
төлсөн баримт
3 Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, 2
хувь Өөрөө боловсруулна Байхгүй
4 Нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулийн этгээдийн
гэрээ, 2 хувь
Өөрөө боловсруулсны дараа Нотариатад
хандана
Хуулийн этгээдийн гэрээний эх
хувь
5 Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн
тухай мэдэгдэл /УБ-10/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс Байхгүй
6
Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл
ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий
байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн
б
Холбогдох эрх бүхий байгууллага ААН-ийн улсын бүртгэлийн
гэрчилгээ, дүрэм
7 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Банк Байхгүй
8 Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн
анкет, 2 хувь Улсын бүртгэлийн хэлтэс Цээж зураг /2 хувь/
9
Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын
иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах
бичиг баримтын хуулбар, 2 хувь
Канон
Иргэний үнэмлэхийн, эсхүл
түүнтэй адилтгах бичиг баримтын
эх хувь
10 Эхлэлтийн тайлан тэнцэл, 3 хувь Өөрөө боловсруулна Байхгүй
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ: ЗАРИМ ГИШҮҮД НЬ БҮРЭН
ХАРИУЦЛАГАТАЙ НӨХӨРЛӨЛ
 
Огноо: 2010.08.11
Татагдсан тоо: 292
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats